« Inici | » | » | » | » | » | » | » | » | » | »

#29M: Crida a l’auto-organització per una vaga del 99%


#29M: Crida a l’auto-organització per una vaga del 99%

 Som el 99%. Afrontem una mateixa realitat dia a dia a les nostres ciutats i pobles, i en tots aquells àmbits en els que participem per poder guanyar-nos la vida. No podem tolerar que l’afany de l’1% de la població per acaparar la major part de riquesa segueixi posant en joc les nostres vides. Els interessos del 99% conflueixen en poder viure amb dignitat. Estem presenciant atacs com les contrareformes impulsades pels governants o el negoci de l’especulació amb el deute públic, que ens aboquen a una situació econòmica i política que no fa altra cosa que agreujar-se. És el rumb al que ens porta la política de l’oligarquia financera, de la qual la reforma laboral és part. El rescat de les persones, en comptes dels bancs, només l’obtindrem si el 99% ens plantem i plantegem un canvi de rumb. Proposem el següent objectiu pel 29 de Març: bloquejar els fluxos de comunicació i transport a la ciutat. Fent un esforç en la difusió i mobilitzant per tornar a prendre els carrers podem tornar a demostrar que és la unió el que fa la força. Per fer-ho cal pensar i organitzar formes de resistència i construcció alternatives. Proposem que allà on es vegi oportú es creïn comitès locals de vaga, unitaris, per organitzar entre tots i totes una vaga del 99%, una primavera del 99% amb la fita del #12m15m i, en definitiva, un futur pel 99%.

 #vagadel99% #huelgadel99% @vagadel99 @huelgadel99 http://huelgadel99.wordpress.com/

#29M: Llamamiento a la auto-organización por una huelga del 99% 

Somos el 99%. Afrontamos una misma realidad día a día en nuestras ciudades y pueblos, y en todos aquellos ámbitos en los que participamos para poder ganarnos la vida. No podemos tolerar que el afán del 1% de la población por acaparar la mayor parte de riqueza siga poniendo en juego nuestras vidas. Los intereses del 99% confluyen en poder vivir con dignidad. Estamos presenciando ataques como las contrarreformas impulsadas por los gobernantes o el negocio de la especulación con la deuda pública, que nos abocan a una situación económica y política que no hace otra cosa que empeorar. Es el rumbo al que nos lleva la política de la oligarquía financiera, de la que es parte la reforma laboral. El rescate de las personas, en vez de los bancos, sólo lo lograremos si el 99% nos plantamos y planteamos un cambio de rumbo. Proponemos el siguiente objetivo para el 29 de marzo: bloquear los flujos de comunicación y transporte en la ciudad. Poniendo esfuerzos en la difusión y movilizando para volver a tomar las calles podemos volver a demostrar que es la unión la que hace la fuerza. Para hacerlo es necesario pensar y organizar formas de resistencia y construcción alternativas. Proponemos que allá donde se vea oportuno se creen comités locales de huelga, unitarios, para organizar entre todos y todas una huelga del 99%, una primavera del 99% con el reto del #12m15m y, en definitiva, un futuro para el 99%. 

 #vagadel99% #huelgadel99% @vagadel99 @huelgadel99 http://huelgadel99.wordpress.com/ 

Etiquetes de comentaris: , ,


Blogger Miguel ha dit...

¡Cangrejos del mundo, levantemos pinzas! "La unión hace la fuerza" #huelgageneral29m
http://t.co/ixn8gRIM

Salud!!!
http://15mikel.blogspot.com/

12 de març del 2012, a les 13:16  
Blogger Associació Cultural Roig ha dit...

Molt bo!!

12 de març del 2012, a les 13:52  

Publica un comentari a l'entrada

« Inici | » | » | » | » | » | » | » | » | » | »